Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner2. kv. 151. kv. 154. kv. 143. kv. 142. kv. 14
Netto renteinntekter269273282274268
Sum andre driftsinntekter65674115262
Sum driftskostnader144147136141144
Resultat før tap190193187285186
Tap på utlån, garantier m.v78718
Resultat før skatt183185180284178
Skattekostnad4950535147
Resultat for perioden134135127233131
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital   
Netto renteinntekter1,891,932,032,022,01
Sum andre driftsinntekter0,460,470,291,120,46
Sum driftskostnader1,011,040,981,041,08
Resultat før tap1,341,361,342,101,39
Tap på utlån, garantier m.v0,050,060,050,010,06
Resultat før skatt1,291,301,292,091,33
Skattekostnad0,340,350,380,380,34
Resultat for perioden0,950,950,911,710,99