Hovedtall konsern

Resultat          
 2. kv. 20152. kv. 201430.06.201530.06.20142014
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2691,892682,015421,915372,001 0932,01
Netto provisjons- og andre driftsinntekter510,36440,33980,34870,321800,33
Netto avkastning på finansielle investeringer140,10180,13340,12350,131350,25
Sum inntekter3342,353302,476742,376592,451 4082,59
Sum driftskostnader1441,011441,082911,022871,065641,04
Resultat før tap1901,341861,393831,353721,398441,55
Tap på utlån, garantier m.v70,0580,06150,05140,05220,04
Resultat før skatt1831,291781,333681,303581,348221,51
Skattekostnad490,34470,34990,35950,351990,36
Resultat for perioden1340,951310,992690,952630,996231,15
Balanse     
Mill. kroner30.06.2015Endring hittil i 2015 i %31.12.2014Endring siste 12 mnd. i %30.06.2014
Forvaltningskapital58 9024,656 3057,155 000
Gjennomsnittlig forvaltningskapital57 0754,854 4555,853 923
Utlån til kunder50 4583,248 8847,946 766
Innskudd fra kunder29 9595,528 3893,029 095
Nøkkeltall     
 2. kvartal 20152. kvartal 201430.06.201530.06.20142014
Egenkapitalforrentning (annualisert)11,512,111,612,114,0
Kostnader i prosent av inntekter42,743,443,243,640,1
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,060,060,060,060,05
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,741,110,741,110,80
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,520,760,520,760,51
Innskuddsdekning i %59,462,259,462,258,1
Kjernekapital i % 1) 2)15,815,215,815,214,4
Ren kjernekapital i % 1) 2)13,512,313,512,312,0
Årsverk385380385380383
Egenkapitalbevis:     
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)6,756,6013,5013,1531,20
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)4,604,2018,1515,95 4)29,10
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Kurs på Oslo Børs226198,5226198,5216
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,930,860,930,860,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I, IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet     
3) Inkl. 100 % av resultatet     
4) Resultat pr. egenkapitalbevis inkl. gevinst vedr. Nets AS utgjør kroner 20,25.