Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1.kv. 244.kv. 233.kv. 232.kv. 231.kv. 23
Netto renteinntekter508506487462445
Sum andre driftsinntekter7071888155
Sum driftskostnader228242208211198
Resultat før tap350335367332302
Tap på utlån, garantier m.v17-11734-333
Resultat før skatt333452333335269
Skattekostnad79112808062
Resultat for perioden254340253255207
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter2,072,112,051,941,98
Sum andre driftsinntekter0,280,290,380,340,24
Sum driftskostnader0,931,010,880,890,88
Resultat før tap1,421,391,551,391,34
Tap på utlån, garantier m.v0,07-0,490,14-0,010,15
Resultat før skatt1,351,881,411,401,19
Skattekostnad0,320,460,340,330,27
Resultat for perioden1,031,421,071,070,92