Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.03.2024Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20238 6809853596503 4751252 205-13894
Endring egne egenkapitalbevis411 1 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne0       0
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet0       0
Utstedt fondsobligasjon350  350     
Innfridd fondsobligasjon-97  -97     
Renter på utstedt fondsobligasjon-13       -13
Totalresultat for perioden249       249
Egenkapital pr 31.03.20249 1739863609033 4761252 206-131 130
          
          
KONSERN 31.03.2023Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20228 1029863586503 3341252 06616567
Endring egne egenkapitalbevis411 1 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-198       -198
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-200       -200
Renter på utstedt fondsobligasjon-11       -11
Totalresultat for perioden206       206
Egenkapital pr 31.03.20237 9039873596503 3351252 06716364
          
          
KONSERN 31.12.2023Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20228 1029863586503 3341252 06616567
Endring egne egenkapitalbevis-3-11 -1 -2  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-198       -198
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-200       -200
Renter på utstedt fondsobligasjon-48       -48
Egenkapital før årets resultatdisponering7 6539853596503 3331252 06416121
Tilført grunnfondet142   142    
Tilført utjevningsfondet140     140  
Tilført fondsobligasjonseiere48       48
Tilført annen egenkapital-22       -22
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne371       371
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet376       376
Resultat for regnskapsåret1 05500014201400773
Verdiendring basisspreader-37      -37 
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader8      8 
Estimatavvik pensjoner1     1  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner0        
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-28000001-290
Totalresultat for perioden1 0270001420141-29773
Egenkapital pr 31.12.20238 6809853596503 4751252 205-13894