Hovedtall konsern

Resultat      
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)  
 1. kv. 20241. kv. 20232023
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter5082,074451,981 9002,02
Netto provisjons- og andre driftsinntekter540,22550,242500,26
Netto resultat fra finansielle instrumenter160,0600,00450,05
Sum inntekter5782,355002,222 1952,33
Sum driftskostnader2280,931980,888590,91
Resultat før tap3501,423021,341 3361,42
Tap på utlån, garantier m.v170,07330,15-53-0,06
Resultat før skatt3331,352691,191 3891,48
Skattekostnad790,32620,273340,35
Resultat for perioden2541,032070,921 0551,13
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2024Endring siste 3 mnd. i %31.12.2023Endring siste 12 mnd i %31.03.2023
Forvaltningskapital 4)99 3722,796 7356,793 159
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)98 2364,494 0959,190 069
Utlån til kunder83 2602,181 5726,977 867
Brutto utlån til personkunder54 5131,353 7955,251 805
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor29 0283,528 0399,926 413
Innskudd fra kunder48 1911,647 4109,044 225
Innskudd fra personkunder29 7291,729 22610,626 880
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 4621,518 1846,417 345
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)   
 1. kv. 20241. kv. 20232023
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)13,111,014,0
Kostnader i prosent av inntekter 4)39,539,739,2
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)0,080,17-0,07
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,571,550,51
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,441,280,39
Innskuddsdekning i % 4)57,756,557,9
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)173177174
NSFR (Net Stable Funding Ratio)124121124
Utlånsvekst i % 4)6,910,67,2
Innskuddsvekst i % 4)9,01,78,0
Ansvarlig kapital 1)23,122,222,2
Kjernekapital (T1) i % 1)20,819,520,0
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)18,517,718,2
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,47,5
Årsverk416387400
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.202431.03.20232023202220212020
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2) 5)2,411,9610,127,5031,1027,10
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2) 5)3,323,1010,348,4830,9826,83
Antall egenkapitalbevis 5)49 434 77049 434 77049 434 77049 434 7709 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner) 5)20,0020,0020,0020,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,749,749,749,749,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)91,277,884,084,4444296
Børsverdi (mill. kroner)4 5093 8444 1534 1734 3902 927
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4) 5)83,172,980,774,8350332
Utbytte pr EKB (kroner) 5)0,000,007,504,0016,0013,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,49,98,311,314,310,9
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)1,101,071,041,131,270,89
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se www.sbm.no/IR
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022.