Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1.kv. 234.kv. 223.kv. 222.kv. 221.kv. 22
Netto renteinntekter445432398353334
Sum andre driftsinntekter55102354953
Sum driftskostnader198216179174178
Resultat før tap302318254228209
Tap på utlån, garantier m.v3322-80
Resultat før skatt269316252236209
Skattekostnad6274635346
Resultat for perioden207242189183163
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,981,951,871,651,62
Sum andre driftsinntekter0,240,460,160,230,26
Sum driftskostnader0,880,970,840,820,86
Resultat før tap1,341,441,191,061,02
Tap på utlån, garantier m.v0,150,010,01-0,040,00
Resultat før skatt1,191,431,181,101,02
Skattekostnad0,270,340,290,250,22
Resultat for perioden0,921,090,890,850,80