Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1.kv. 224.kv. 213.kv. 212.kv. 211.kv. 21
Netto renteinntekter334335320307304
Sum andre driftsinntekter5345696483
Sum driftskostnader178174158158155
Resultat før tap209206231213232
Tap på utlån, garantier m.v0522814
Resultat før skatt209201229185218
Skattekostnad4648534248
Resultat for perioden163153176143170
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,621,621,581,531,53
Sum andre driftsinntekter0,260,220,340,310,42
Sum driftskostnader0,860,840,780,790,78
Resultat før tap1,021,001,141,051,17
Tap på utlån, garantier m.v0,000,030,010,140,07
Resultat før skatt1,020,971,130,911,10
Skattekostnad0,220,230,270,210,24
Resultat for perioden0,800,740,860,700,86