Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1. kv. 214. kv. 203. kv. 202. kv. 201. kv. 20
Netto renteinntekter305314306266342
Sum andre driftsinntekter85727712412
Sum driftskostnader158157149157167
Resultat før tap232229234233187
Tap på utlån, garantier m.v1435364236
Resultat før skatt218194198191151
Skattekostnad4847454134
Resultat for perioden170147153150117
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,511,581,541,351,80
Sum andre driftsinntekter0,420,360,390,630,06
Sum driftskostnader0,780,790,750,800,88
Resultat før tap1,151,151,181,180,98
Tap på utlån, garantier m.v0,070,180,180,210,19
Resultat før skatt1,080,971,000,970,79
Skattekostnad0,240,240,220,210,18
Resultat for perioden0,840,730,780,760,61