Hovedtall konsern

Resultat      
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)  
 1. kv. 20211. kv. 20202020
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3051,513421,801 2281,57
Netto provisjons- og andre driftsinntekter510,26530,292110,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter340,16-41-0,23740,09
Sum inntekter3901,933541,861 5131,93
Sum driftskostnader1580,781670,886300,80
Resultat før tap2321,151870,988831,13
Tap på utlån, garantier m.v140,07360,191490,19
Resultat før skatt2181,081510,797340,94
Skattekostnad480,24340,181670,21
Resultat for perioden1700,841170,615670,73
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2021Endring siste 3 mnd. i %31.12.2020Endring siste 12 mnd. i %31.03.2020
Forvaltningskapital 4)81 0722,079 4862,579 070
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)80 7642,978 4506,176 097
Utlån til kunder67 7111,366 8503,965 145
Brutto utlån til personkunder45 9670,845 5923,644 378
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor22 0332,321 5344,721 050
Innskudd fra kunder40 3013,339 0237,737 432
Innskudd fra personkunder23 6771,323 3666,222 296
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor16 6246,215 6579,815 136
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)   
 1. kv. 20211. kv. 20202020
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)10,47,18,6
Kostnader i prosent av inntekter 4)40,547,241,6
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,090,220,23
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,521,501,53
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,191,121,22
Innskuddsdekning i % 4)59,357,558,1
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)138125138
Utlånsvekst i % 4)3,96,34,4
Innskuddsvekst i % 4)7,76,76,0
Ansvarlig kapital 1)20,620,720,8
Kjernekapital (T1) i % 1)18,618,618,7
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)16,916,917,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,77,87,7
Årsverk343354346
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.202131.03.20202020201920182017
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)8,265,4627,1034,5029,6027,70
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)17,2014,4726,8332,0028,3527,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs328257296317283262
Børsverdi (mill. kroner)3 2432 5402 9273 1342 7982 590
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)335325332320303289
Utbytte pr EKB0,000,004,5014,0015,5014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,911,810,99,29,59,4
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,980,790,890,990,930,91
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport