Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1. kv. 204. kv. 193. kv. 192. kv. 191. kv. 19
Netto renteinntekter342339351320304
Sum andre driftsinntekter1275637877
Sum driftskostnader167168161160157
Resultat før tap187246253238224
Tap på utlån, garantier m.v361516613
Resultat før skatt151231237232211
Skattekostnad3441575349
Resultat for perioden117190180179162
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,801,791,911,751,69
Sum andre driftsinntekter0,060,400,340,430,43
Sum driftskostnader0,880,890,870,880,87
Resultat før tap0,981,301,381,301,25
Tap på utlån, garantier m.v0,190,080,090,030,07
Resultat før skatt0,791,221,291,271,18
Skattekostnad0,180,210,310,290,26
Resultat for perioden0,611,010,980,980,92