Hovedtall konsern

Resultat      
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)  
 1. kv. 20201. kv. 20192019
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3421,803041,691 3141,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter530,29490,272190,30
Netto avkastning på finansielle investeringer-41-0,23280,16740,10
Sum inntekter3541,863812,121 6072,19
Sum driftskostnader1670,881570,876460,88
Resultat før tap1870,982241,259611,31
Tap på utlån, garantier m.v360,19130,07500,07
Resultat før skatt1510,792111,189111,24
Skattekostnad340,18490,262000,27
Resultat for perioden1170,611620,927110,97
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2020Endring i 1. kvartal 2020 i %31.12.2019Endring siste 12 mnd. i %31.03.2019
Forvaltningskapital 4)79 0705,674 87511,271 135
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)76 0973,573 4966,071 797
Utlån til kunder65 1451,764 0296,361 270
Brutto utlån til personkunder44 2421,043 8154,342 424
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor21 0503,020 44110,419 064
Innskudd fra kunder37 4321,736 8036,735 066
Innskudd fra personkunder22 2962,821 6856,920 852
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 1360,115 1186,514 214
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)   
 1. kv. 20201. kv. 20192019
Egenkapitalforrentning (annualisert) 3) 4)7,111,011,7
Kostnader i prosent av inntekter 4)47,241,240,2
Tap i % av utlån (annualisert) 4)0,220,090,08
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,501,551,48
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,121,141,12
Innskuddsdekning i % 4)57,557,257,5
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)125125165
Utlånsvekst i % 4)6,35,26,1
Innskuddsvekst i % 4)6,74,66,9
Ansvarlig kapital 1)20,719,421,7
Kjernekapital (T1) i % 1)18,617,319,5
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)16,915,917,7
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,88,18,1
Årsverk354356357
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.202031.03.20192019201820172016
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)5,467,9534,5029,6027,7028,80
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)14,4714,1332,0028,3527,0029,85
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs257299317283262254
Børsverdi (mill. kroner)2 5402 9563 1342 7982 5902 511
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte) 4)325296320303289275
Utbytte pr EKB0,000,0014,0015,5014,0014,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)11,89,49,29,59,48,8
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,791,010,990,930,910,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport