Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
(Mill. kroner)1. kv. 194. kv. 183. kv. 182. kv. 181. kv. 18
Netto renteinntekter304309290291289
Sum andre driftsinntekter7756617853
Sum driftskostnader157152152150149
Resultat før tap224213199219193
Tap på utlån, garantier m.v13127-52
Resultat før skatt211201192224191
Skattekostnad4960435050
Resultat for perioden162141149174141
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,691,761,631,681,73
Sum andre driftsinntekter0,430,320,350,450,32
Sum driftskostnader0,870,860,860,870,89
Resultat før tap1,251,221,121,261,16
Tap på utlån, garantier m.v0,070,070,04-0,030,01
Resultat før skatt1,181,151,081,291,15
Skattekostnad0,260,340,240,290,29
Resultat for perioden0,920,810,841,000,86