Hovedtall konsern

Resultat      
 1. kv. 20191. kv. 20182018
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3041,692891,731 1791,70
Netto provisjons- og andre driftsinntekter490,27470,282070,30
Netto avkastning på finansielle investeringer280,1660,04410,06
Sum inntekter3812,123422,051 4272,06
Sum driftskostnader1570,871490,896030,87
Resultat før tap2241,251931,168241,19
Tap på utlån, garantier m.v130,0720,01160,02
Resultat før skatt2111,181911,158081,17
Skattekostnad490,26500,292030,29
Resultat for perioden1620,921410,866050,88
Balanse     
(Mill. kroner)31.03.2019Endring i 1. kvartal 2019 i %31.12.2018Endring siste 12 mnd. i %31.03.2018
Forvaltningskapital71 1350,171 0743,668 660
Gjennomsnittlig forvaltningskapital71 7973,569 3737,466 866
Utlån til kunder61 2701,560 3465,258 247
Brutto utlån til personkunder42 4241,241 9175,540 224
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor19 0642,418 6164,618 229
Innskudd fra kunder35 0661,934 4144,633 539
Innskudd fra personkunder20 8521,120 6244,619 928
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor14 2143,113 7904,413 611
Nøkkeltall   
 1. kvartal 20191. kvartal 20182018
Egenkapitalforrentning (annualisert) 4)11,010,110,6
Kostnader i prosent av inntekter41,243,642,3
Tap i % av utlån (annualisert)0,090,010,03
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (før tapsnedskrivninger)0,880,580,62
Tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier (etter tapsnedskrivninger)0,640,400,46
Innskuddsdekning i %57,257,657,0
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)125146158
Utlånsvekst i %5,27,86,1
Innskuddsvekst i %4,62,74,9
Ansvarlig kapital 1) 2)19,418,619,6
Kjernekapital i % 1) 2)17,316,617,6
Ren kjernekapital i % 1) 2)15,915,116,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 2)8,18,18,1
Årsverk356363361
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.201931.03.20182018201720162015
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)7,957,0029,8027,7028,8025,25
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)14,1012,0028,3527,0029,8525,70
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs299276283262254188
Børsverdi (mill. kroner)2 9562 7292 7982 5902 5111 859
Egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte)296280303289275257
Utbytte pr EKB0,000,0015,5014,0014,0011,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,49,79,59,48,87,3
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)1,010,990,930,910,930,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
4) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.