Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner1. kv. 184. kv. 173. kv. 172. kv. 171. kv. 17
Netto renteinntekter289290281268261
Sum andre driftsinntekter5358556366
Sum driftskostnader149144145151150
Resultat før tap193204191180177
Tap på utlån, garantier m.v2-1662
Resultat før skatt191205185174175
Skattekostnad5048464444
Resultat for perioden141157139130131
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,731,761,721,711,69
Sum andre driftsinntekter0,320,350,340,400,43
Sum driftskostnader0,890,880,890,960,97
Resultat før tap1,161,231,171,151,15
Tap på utlån, garantier m.v0,01-0,010,040,030,01
Resultat før skatt1,151,241,131,121,14
Skattekostnad0,290,290,280,280,28
Resultat for perioden0,860,950,850,840,86