Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner1. kv. 174. kv. 163. kv. 162. kv. 161. kv. 16
Netto renteinntekter261273271268270
Sum andre driftsinntekter66457410656
Sum driftskostnader150143148147148
Resultat før tap177175197227178
Tap på utlån, garantier m.v2225-3-2
Resultat før skatt175153192230180
Skattekostnad4440464946
Resultat for perioden131113146181134
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,691,791,771,791,80
Sum andre driftsinntekter0,430,300,480,700,37
Sum driftskostnader0,970,940,970,980,99
Resultat før tap1,151,151,281,511,18
Tap på utlån, garantier m.v0,010,140,03-0,02-0,01
Resultat før skatt1,141,011,251,531,19
Skattekostnad0,280,260,300,330,30
Resultat for perioden0,860,750,951,200,89