Hovedtall konsern

Resultat      
 1. kv. 20171. kv. 20162016
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter2611,692701,801 0821,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter420,27420,281820,30
Netto avkastning på finansielle investeringer240,16140,09990,16
Sum inntekter3272,123262,171 3632,25
Sum driftskostnader1500,971480,995860,97
Resultat før tap1771,151781,187771,28
Tap på utlån, garantier m.v20,01-2-0,01220,04
Resultat før skatt1751,141801,197551,24
Skattekostnad440,28460,301810,30
Resultat for perioden1310,861340,895740,94
Balanse     
Mill. kroner31.03.2017Endring i 1. kvartal 2017 i %31.12.2016Endring siste 12 mnd. i %31.03.2016
Forvaltningskapital63 1242,561 5935,160 088
Gjennomsnittlig forvaltningskapital61 7192,060 5253,059 925
Utlån til kunder53 9932,552 6915,051 440
Brutto utlån til personkunder37 8501,937 1338,035 049
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor16 3113,715 734-0,716 439
Innskudd fra kunder32 6560,332 5629,829 738
Innskudd fra personkunder18 9231,318 6756,717 742
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 668-1,513 87714,511 937
Nøkkeltall   
 1. kvartal 20171. kvartal 20162016
Egenkapitalforrentning (annualisert)10,111,211,6
Kostnader i prosent av inntekter45,945,443,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start0,01-0,020,04
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,320,411,16
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,220,271,01
Innskuddsdekning i %60,557,861,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)999391
Utlånsvekst i %5,02,02,7
Innskuddsvekst i %9,84,410,8
Ansvarlig kapital 1) 2)18,618,218,6
Kjernekapital i % 1) 2)17,116,617,0
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,914,214,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)8,68,08,5
Årsverk371388378
Egenkapitalbevis (EKB)      
 31.03.201731.03.20162016201520142013
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)6,556,8028,8025,2531,2021,65
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)12,6013,6029,8525,7029,1018,45
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,647,7
Antall utstedte bevis (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs237188254188216198
Børsverdi (mill. kroner)2 3431 8592 5111 8592 1361 958
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. utbytte)263249271253242223
Utbytte pr EKB0,0011,5014,0011,5013,508,00
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)9,16,98,87,37,410,7
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,900,760,940,740,890,89
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet
3) Inkl. 100 % av resultatet