Statement of income - Group

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
STATEMENT OF INCOME - GROUP    
Amounts in NOK millionNoteQ1 2017Q1 20162016
Interest income 4384511 783
Interest costs 177181701
Net interest income9 2612701 082
Commission income and revenues from banking services 4444189
Commission costs and expenditure from banking services 7727
Other operating income 5520
Net commission and other operating income 4242182
Dividends 102
Net gains/losses from financial instruments5 231497
Net return from financial instruments 241499
Total income 3273261 363
Wages, salaries etc. 8582335
Administration costs 3534124
Depreciation and impairment 8832
Other operating costs 222495
Total operating costs 150148586
Profit before impairment on loans 177178777
Impairment on loans, guarantees etc.3 2-222
Pre tax profit 175180755
Taxes 4446181
Profit after tax 131134574
Profit per EC (NOK) 6.556.8028.80
Diluted earnings per EC (NOK) 6.556.8028.80
Distributed dividend per EC (NOK) 0.0011.5011.50
     
     
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME - GROUP    
Amounts in NOK million Q1 2017Q1 20162016
Profit after tax 131134574
Other income/costs reversed in ordinary profit:    
Equities available for sale - changes in value 0-1-31
Other income/costs not reversed in ordinary profit:    
Pension estimate deviations 00-8
Tax effect of pension estimate deviations 002
Total comprehensive income after tax 131133537