Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner1. kv. 164. kv. 153. kv. 152. kv. 151. kv. 15
Netto renteinntekter250285283275255
Sum andre driftsinntekter5640336567
Sum driftskostnader148124146144147
Resultat før tap158201170196175
Tap på utlån, garantier m.v-2251078
Resultat før skatt160176160189167
Skattekostnad4052444845
Resultat for perioden120124116141122
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
Netto renteinntekter1,671,911,931,911,80
Sum andre driftsinntekter0,370,270,230,460,47
Sum driftskostnader0,990,831,001,011,04
Resultat før tap1,051,351,161,361,23
Tap på utlån, garantier m.v-0,010,170,070,050,06
Resultat før skatt1,061,181,091,311,17
Skattekostnad0,260,350,300,330,32
Resultat for perioden0,800,830,790,980,85