Hovedtall konsern

Resultat      
 1. kv. 20161. kv. 20152015
 Mill. kronerI prosentMill. kronerI prosentMill. kronerI prosent
Netto renteinntekter2501,672551,801 0981,89
Netto provisjons- og andre driftsinntekter420,28470,331930,33
Netto avkastning på finansielle investeringer140,09200,14120,02
Sum inntekter3062,043222,271 3032,24
Sum driftskostnader1480,991471,045610,96
Resultat før tap1581,051751,237421,28
Tap på utlån, garantier m.v-2-0,0180,06500,09
Resultat før skatt1601,061671,176921,19
Skattekostnad400,26450,321890,32
Resultat for perioden1200,801220,855030,87
Balanse     
Mill. kroner31.03.2016Endring i 1. kvartal 2016 i %31.12.2015Endring siste 12 mnd. i %31.03.2015
Forvaltningskapital60 088-0,160 1203,258 253
Gjennomsnittlig forvaltningskapital59 9253,158 1135,756 688
Utlån til kunder51 4400,351 2862,050 454
Brutto utlån til personkunder35 0490,734 8226,832 806
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor16 439-0,516 526-6,917 652
Innskudd fra kunder29 7381,229 3894,428 477
Innskudd fra personkunder17 742-0,517 8293,917 072
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor11 9373,411 5505,711 288
Nøkkeltall   
 1. kvartal 20161. kvartal 20152015
Egenkapitalforrentning (annualisert)10,010,510,7
Kostnader i prosent av inntekter48,445,943,0
Tap i % av utlån 1.1/periodens start-0,020,060,10
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,410,770,47
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,270,500,32
Innskuddsdekning i %57,856,457,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)93,0131,0123,0
Utlånsvekst i %2,09,54,9
Innskuddsvekst i %4,40,23,5
Ansvarlig kapital 1) 2)18,217,818,1
Kjernekapital i % 1) 2)16,616,116,6
Ren kjernekapital i % 1) 2)14,213,614,1
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR)8,08,08,0
Årsverk388380388
Egenkapitalbevis:   
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner)6,056,1025,25
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner)12,7512,9025,70
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,6
Kurs på Oslo Børs188229188
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,760,970,74
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
2) Inkl. 50 % av resultatet
3) Inkl. 100 % av resultatet