Resultatutvikling konsern

RESULTAT KVARTALSVIS     
Mill. kroner1. kv. 154. kv. 143. kv. 142. kv. 141. kv. 14
Netto renteinntekter273282274268269
Sum andre driftsinntekter67411526260
Sum driftskostnader147136141144143
Resultat før tap193187285186186
Tap på utlån, garantier m.v87186
Resultat før skatt185180284178180
Skattekostnad5053514748
Resultat for perioden135127233131132
      
Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital   
Netto renteinntekter1,932,032,022,011,98
Sum andre driftsinntekter0,470,291,120,460,44
Sum driftskostnader1,040,981,041,081,05
Resultat før tap1,361,342,101,391,37
Tap på utlån, garantier m.v0,060,050,010,060,04
Resultat før skatt1,301,292,091,331,33
Skattekostnad0,350,380,380,340,35
Resultat for perioden0,950,911,710,990,98