Statement of income - Group

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
STATEMENT OF INCOME - GROUP    
Amounts in NOK millionNoteQ1 2015Q1 20142014
Interest income 5245602 237
Interest costs 2512911 144
Net interest income9 2732691 093
Commission income and revenues from banking services 4844178
Commission costs and expenditure from banking services 7729
Other operating income 6631
Net commission and other operating income 4743180
Dividends 047
Net gains/losses from financial instruments5 2013128
Net return from financial instruments 2017135
Total income 3403291 408
Wages, salaries etc. 8182324
Administration costs 3633119
Depreciation and impairment 6625
Other operating costs 242296
Total operating costs 147143564
Profit before impairment on loans 193186844
Impairment on loans, guarantees etc.3 8622
Pre tax profit 185180822
Taxes 5048199
Profit after tax 135132623
Profit per EC (NOK) 6.756.6231.20
Diluted earnings per EC (NOK) 6.756.6231.20
Distributed dividend per EC (NOK) 008
     
     
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME - GROUP    
Amounts in NOK million Q1 2015Q1 20142014
Profit after tax 135132623
Other income/costs reversed in ordinary profit:    
Equities available for sale - changes in value -277-13
Other income/costs not reversed in ordinary profit:    
Pension estimate deviations 00-102
Tax effect of pension estimate deviations 0027
Total comprehensive income after tax 133209535