Statement of financial position - Group

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION - GROUP     
Assets     
Amounts in NOK millionNote31.03.201531.03.201431.12.2014 
Cash and claims on Norges Bank5 6 9 12682278 
Loans to and receivables from credit institutions5 6 9 9495611 161 
Loans to and receivables from customers2 3 4 5 7 9 50 45446 07248 884 
Certificates, bonds and other interest-bearing securities5 7 9 4 6275 6244 771 
Financial derivatives5 7 1 009486898 
Shares and other securities5 7 123292126 
Deferred tax benefit 31031 
Intangible assets 201932 
Fixed assets 281268264 
Other assets 63319560 
Total assets 58 25354 33956 305 
      
Liabilities and equity     
Amounts in NOK millionNote31.03.201531.03.201431.12.2014 
Loans and deposits from credit institutions5 6 9 569329548 
Deposits from customers2 5 7 9 28 47728 43428 389 
Debt securities issued5 6 21 62518 58819 872 
Financial derivatives5 7 639262713 
Other liabilities 699565275 
Incurred costs and prepaid income 827677 
Deferred tax liabilities 040 
Other provisions for incurred liabilities and costs 6932207 
Perpetual Hybrid Tier 1 capital5 6 8601 002878 
Subordinated loan capital5 6 524526501 
Total liabilities 53 54449 81851 460 
EC capital10 989989989 
ECs owned by the Bank -11-10-11 
Share premium 354353353 
Paid-in equity 1 3321 3321 331 
Primary capital fund 2 0491 9312 048 
Gift fund 125125125 
Dividend equalisation fund 799682799 
Value adjustment fund 344734 
Other equity 238196507 
Total comprehensive income after tax 1322090 
Retained earnings 3 3773 1893 514 
Total equity 4 7094 5214 845 
Total liabilities and equity 58 25354 33956 305 
Guarantees 1 6521 2921 660 

Ålesund, 31 March 2015

29 April 2015

THE BOARD OF DIRECTORS OF SPAREBANKEN MØRE
 
LEIF-ARNE LANGØY, Chairman
ROY REITE, Deputy Chairman
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENNING SUNDET
RITA CHRISTINA SÆVIK
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
 
OLAV ARNE FISKERSTRAND, CEO