Statement of changes in equity

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
31.12.2018     
(NOK million)NoteTotal equityShare capitalShare premiumRetained earnings
Equity as at 31 December 2017 1 6671 325175167
Effect of transition to IFRS 9 01.01.2018 1) -9  -9
Equity as at 1 January 2018 1 6581 325175158
Total comprehensive income for the period 161  161
Issue of share capital 100100  
Dividends -152  -152
Equity as at 31 December 201814 15 1 7671 425175167
1) The effect of transition to IFRS 9 is entirely related to increased impairments for expected credit losses of NOK 12 million, less tax effect of NOK 3 million.
The share capital consists of 1 140 000 shares at NOK 1 250, a total of NOK 1 425 million. All shares are owned by Sparebanken Møre.
Proposed dividend as of 31 December 2018 amounts to NOK 167 million. 
      
31.12.2017     
(NOK million)NoteTotal equityShare capitalShare premiumRetained earnings
Equity as at 31 December 2016 1 5091 175175159
Total comprehensive income for the period 165  165
Issue of share capital 150150  
Dividends -156  -156
Equity as at 31 December 201714 15 1 6671 325175167
The share capital consisted of 1 060 000 shares at NOK 1 250, a total of NOK 1 325 million. All shares were owned by Sparebanken Møre. Dividend as of 31 December 2017 amounted to NOK 152 million.