Hovedtall konsern

Resultat          
 20202019201820172016
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter1 2281,571 3141,791 1791,701 1001,721 0821,79
Netto provisjons- og andre driftsinntekter2110,272190,302070,301940,301820,30
Netto avkastning på finansielle investeringer740,09740,10410,06480,08990,16
Sum inntekter1 5131,931 6072,191 4272,061 3422,101 3632,25
Sum driftskostnader6300,806460,886070,875900,925860,97
Resultat før tap8831,139611,318201,197521,187771,28
Tap på utlån, garantier m.v1490,19500,07160,02130,02220,04
Resultat før skatt7340,949111,248041,177391,167551,24
Skattekostnad1670,212000,271990,281820,281810,30
Resultat for regnskapsåret5670,737110,976050,895570,885740,94
Balanse     
(Mill. kroner)31.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Forvaltningskapital 3)79 48674 87571 04066 49161 593
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 3)78 45073 49669 37364 00060 525
Utlån til kunder66 85064 02960 34656 86752 691
Brutto utlån til personkunder45 59243 84741 91739 81737 133
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor21 53420 44118 61617 16815 734
Innskudd fra kunder39 02336 80334 41432 80332 562
Innskudd fra personkunder23 36621 68520 62419 68818 675
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 65715 11813 79013 10113 877
Utlånsvekst i % 3)4,46,16,17,92,7
Innskuddsvekst i % 3)6,06,94,90,710,8
Nøkkeltall     
 20202019201820172016
Egenkapitalforrentning 1) 3)8,611,710,610,411,6
Kostnader i prosent av inntekter 3)41,640,242,544,043,0
Tap i % av utlån 1.1. 3)0,230,080,030,020,04
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,531,480,620,571,12
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,221,120,420,400,98
Innskuddsdekning i % 3)58,157,257,057,761,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)13816515815991
Ansvarlig kapital i %21,321,719,618,418,6
Kjernekapital i %19,219,517,616,817,0
Ren kjernekapital i %17,517,716,015,014,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,08,18,18,28,5
Årsverk346357361359378
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)27,1034,5029,6027,7028,80
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)26,8332,0028,3527,0029,85
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)4,5014,0015,5014,0014,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1. (morbank)49,649,649,649,649,6
Kurs på Oslo Børs296317283262254
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte)332320303289275
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,890,990,930,910,93
1) Beregnet med utgangspunkt i andel av resultatet som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til årsrapport.