Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2020Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.2019 (note 3 og 34)6 9709863575992 8191251 559525
Endring egne egenkapitalbevis21    1 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-27      -27
Egenkapital før årets resultatdisponering6 6669873575992 8191251 560219
Tilført grunnfondet224   224   
Tilført utjevningsfondet221     221 
Tilført fondsobligasjonseiere27      27
Tilført annen egenkapital6      6
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne44      44
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet45      45
Resultat for regnskapsåret5670002240221122
Verdiendring basisspreader3      3
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-1      -1
Estimatavvik pensjoner-36   -18 -18 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner9   4 5 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-25000-140-132
Totalresultat for regnskapsåret5420002100208124
Egenkapital pr 31.12.2020 (note 3 og 34)7 2089873575993 0291251 768343
         
         
KONSERN 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.2018 (note 3 og 34)6 3609863563492 6491251 391504
Endring egne egenkapitalbevis1 1     
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153      -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156      -156
Utstedt fondsobligasjon250  250    
Renter på utstedt fondsobligasjon-23      -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 2799863575992 6491251 391172
Tilført grunnfondet181   181   
Tilført utjevningsfondet179     179 
Tilført fondsobligasjonseiere23      23
Tilført annen egenkapital49      49
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret7110001810179351
Verdiendring basisspreader2      2
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0      0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-20000-110-112
Totalresultat for regnskapsåret6910001700168353
Egenkapital pr 31.12.2019 (note 3 og 34)6 9709863575992 8191251 559525
         
         
MORBANK 31.12.2020Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.2019 (note 3 og 34)6 7249863575992 8191251 559279
Endring egne egenkapitalbevis21    1 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138      -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141      -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-27      -27
Egenkapital før årets resultatdisponering6 4209873575992 8191251 560-27
Tilført grunnfondet224   224   
Tilført utjevningsfondet221     221 
Tilført fondsobligasjonseiere27      27
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne44      44
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet45      45
Resultat for regnskapsåret5610002240221116
Verdiendring basisspreader0      0
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0      0
Estimatavvik pensjoner-36   -18 -18 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner9   4 5 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-27000-140-130
Totalresultat for regnskapsåret5340002100208116
Egenkapital pr 31.12.2020 (note 3 og 34)6 9549873575993 0291251 76889
         
         
MORBANK 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.2018 (note 3 og 34)6 1669863563492 6491251 391310
Endring egne egenkapitalbevis1 1     
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153      -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156      -156
Utstedt fondsobligasjon250  250    
Renter på utstedt fondsobligasjon-23      -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 0859863575992 6491251 391-23
Tilført grunnfondet181   181   
Tilført utjevningsfondet179     179 
Tilført fondsobligasjonseiere23      23
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret6620001810179302
Verdiendring basisspreader0      0
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0      0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-22000-110-110
Totalresultat for regnskapsåret6400001700168302
Egenkapital pr 31.12.2019 (note 3 og 34)6 7249863575992 8191251 559279