Vesentlige temaer

Som følge av gjennomført vesentlighetsanalyse, våre valgte bærekraftsmål og langsiktige strategi er det definert 10 temaer som er særlig viktige for både banken og interessentene våre. I dette kapittelet presenteres temaene nærmere i henhold til GRI-standarden. De mest vesentligste temaene er

 • Økonomiske resultater 
 • Bidra til næringsutvikling 
 • Støttespiller for lokalsamfunnet 
 • Åpen og etisk forretningsførsel 
 • Ansvarlig utlånspraksis
 • Likestilling og mangfold
 • Kompetanse og omstilling 
 • Forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon
 • Krav til leverandører 
 • Klima og miljø


I beskrivelsene av de ulike temaene finnes informasjon om

 • Hvorfor temaet er viktig
 • Gjennomførte tiltak i 2020
 • Planlagte tiltak fremover 
 • Måling og evaluering
 • Ansvarlig enhet
 • Viktigste styrende dokumenter
 • GRI-indikatorer