Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 3609863563492 6491251 3910504
Endring egne egenkapitalbevis1 1      
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153       -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156       -156
Utstedt fondsobligasjon250  250     
Renter på utstedt fondsobligasjon-23       -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 2799863575992 6491251 3910172
Tilført grunnfondet146   146    
Tilført utjevningsfondet144     144  
Tilført fondsobligasjonseiere23       23
Tilført annen egenkapital49       49
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne173       173
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet176       176
Resultat for regnskapsåret71100014601440421
Verdiendring basisspreader2       2
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0       0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-20000-110-1002
Totalresultat for regnskapsåret69100013401340423
Egenkapital pr 31.12.19 (note 28 og 29)6 9709863575992 7831251 5250595
          
KONSERN 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)6 0489843553492 4701251 21678471
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.20181   44 43-78-8
Egenkapital pr 01.01.20186 0499843553492 5141251 2590463
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-15       -15
Egenkapital før årets resultatdisponering5 7619863563492 5161251 2600169
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere15       15
Tilført annen egenkapital25       25
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret60500012901270349
Verdiendring basisspreader-18       -18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader4       4
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-50004050-14
Totalresultat for regnskapsåret60000013301320335
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 3609863563492 6491251 3910504
         
          
MORBANK 31.12.2019Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 1669863563492 6491251 3910310
Endring egne egenkapitalbevis1 1      
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-153       -153
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-156       -156
Utstedt fondsobligasjon250  250     
Renter på utstedt fondsobligasjon-23       -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 0859863575992 6491251 3910-23
Tilført grunnfondet146   146    
Tilført utjevningsfondet144     144  
Tilført fondsobligasjonseiere23       23
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne173       173
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet176       176
Resultat for regnskapsåret66100014601440372
Verdiendring basisspreader0       0
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0       0
Estimatavvik pensjoner-29   -15 -14  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner7   4 3  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-22000-110-1100
Totalresultat for regnskapsåret63900013401330372
Egenkapital pr 31.12.19 (note 28 og 29)6 7249863575992 7831251 5250349
          
          
MORBANK 31.12.2018Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.17 (note 28 og 29)5 8579843553492 4701251 21678280
Effekt av implementering av IFRS 9 01.01.201810   44 43-78 
Egenkapital pr 01.01.20185 8669843553492 5141251 2590280
Endring egne egenkapitalbevis621 2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Renter på utstedt fondsobligasjon-15       -15
Egenkapital før årets resultatdisponering5 5789863563492 5161251 2600-14
Tilført grunnfondet129   129    
Tilført utjevningsfondet127     127  
Tilført fondsobligasjonseiere15       15
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne153       153
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet156       156
Resultat for regnskapsåret58000012901270324
Verdiendring basisspreader0        
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0        
Estimatavvik pensjoner12   6 6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -2 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat900040500
Totalresultat for regnskapsåret58900013301320324
Egenkapital pr 31.12.18 (note 28 og 29)6 1669863563492 6491251 3910310