Ledergruppe

Trond Lars Nydal

Administrerende direktør

Se CV

Arild Sulebakk

Leder seksjon Kundeopplevelse

Se CV

Tone S. Gjerdsbakk

Kommunikasjonssjef og leder for seksjon Kommunikasjon og Konsernstøtte

Se CV

Kjetil Hauge

Leder seksjon Organisasjonsutvikling

Se CV

Perdy Karin Lunde

Leder seksjon Forretningsstøtte

Se CV

Idar Vattøy

Leder seksjon Økonomi, Regnskap og Eiendom

Se CV

Erik Røkke

Leder seksjon Risikostyring og Compliance

Se CV

Runar Sandanger

Leder seksjon Treasury og Markets

Se CV

Elisabeth Blomvik

Leder divisjon Personmarked

Se CV

Terje Krøvel

Leder divisjon Næringslivsmarked

Se CV