Hovedtall konsern

Resultat          
 20192018201720162015
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter1 3141,791 1791,701 1001,721 0821,791 0981,89
Netto provisjons- og andre driftsinntekter2190,302070,301940,301820,301930,33
Netto avkastning på finansielle investeringer740,10410,06480,08990,16120,02
Sum inntekter1 6072,191 4272,061 3422,101 3632,251 3032,24
Sum driftskostnader6460,886070,875900,925860,975610,96
Resultat før tap9611,318201,197521,187771,287421,28
Tap på utlån, garantier m.v500,07160,02130,02220,04500,09
Resultat før skatt9111,248041,177391,167551,246921,19
Skattekostnad2000,271990,281820,281810,301890,32
Resultat for regnskapsåret7110,976050,895570,885740,945030,87
Balanse     
(Mill. kroner)31.12.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.2015
Forvaltningskapital 3)74 87571 04066 49161 59360 120
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 3)73 49669 37364 00060 52558 113
Utlån til kunder64 02960 34656 86752 69151 286
Brutto utlån til personkunder43 81541 91739 81737 13334 822
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor20 44118 61617 16815 73416 526
Innskudd fra kunder36 80334 41432 80332 56229 389
Innskudd fra personkunder21 68520 62419 68818 67517 829
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor15 11813 79013 10113 87711 550
Utlånsvekst i % 3)6,16,17,92,74,9
Innskuddsvekst i % 3)6,94,90,710,83,5
Nøkkeltall     
 20192018201720162015
Egenkapitalforrentning 1) 3)11,710,610,411,610,7
Kostnader i prosent av inntekter 3)40,242,544,043,043,0
Tap i % av utlån 1.1. 3)0,080,030,020,040,10
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,480,620,571,120,47
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,120,420,400,980,32
Innskuddsdekning i % 3)57,557,057,761,857,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)16515815991123
Ansvarlig kapital i %21,519,618,418,618,1
Kjernekapital i %19,317,616,817,016,6
Ren kjernekapital i %17,416,015,014,614,1
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,08,18,28,58,0
Årsverk357361359378388
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)34,5029,6027,7028,8025,25
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)32,0028,3527,0029,8525,70
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)17,5015,5014,0014,0011,50
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1. (morbank)49,649,649,649,649,6
Kurs på Oslo Børs317283262254188
Bokført egenkapital pr EKB (konsern, inkl. avsatt utbytte)320303289275257
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 3)0,990,930,910,930,73
1) Beregnet med utgangspunkt i andel av resultatet som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til årsrapport.