Styret

Leif-Arne Langøy

Styreleder (113.500)

Se CV

Roy Reite

Styrets nestleder (2.522)

Se CV

Jill Aasen

Styremedlem (0)

Se CV

Ragna Brenne Bjerkeset

Styremedlem (950)

Se CV

Henrik Grung

Styremedlem (0)

Se CV

Ann Magritt B. Vikebakk

Styremedlem (6.805)

Se CV

Helge Karsten Knudsen

Styremedlem (1.273)

Se CV

Marie Rekdal Hide

Styremedlem (268)

Se CV