Hovedtall konsern

Resultat          
 201820172016 2015 2014 
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter1 1791,701 1001,721 0821,791 0981,891 0932,01
Netto provisjons- og andre driftsinntekter2070,301940,301820,301930,331800,33
Netto avkastning på finansielle investeringer410,06480,08990,16120,021350,25
Sum inntekter1 4272,061 3422,101 3632,251 3032,241 4082,59
Sum driftskostnader6030,875900,925860,975610,965641,04
Resultat før tap8241,197521,187771,287421,288441,55
Tap på utlån, garantier m.v160,02130,02220,04500,09220,04
Resultat før skatt8081,177391,167551,246921,198221,51
Skattekostnad2030,291820,281810,301890,321990,36
Resultat for regnskapsåret6050,885570,885740,945030,876231,15
Balanse     
(Mill. kroner)20182017201620152014
Forvaltningskapital71 07466 49161 59360 12056 305
Gjennomsnittlig forvaltningskapital *69 37364 00060 52558 11354 455
Utlån til kunder60 34656 86752 69151 28648 884
Brutto utlån til personkunder41 91739 81737 13334 82232 245
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor18 61617 16815 73416 52616 817
Innskudd fra kunder34 41432 80332 56229 38928 389
Innskudd fra personkunder20 62419 68818 67517 82917 024
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 79013 10113 87711 55011 358
Utlånsvekst i %6,17,92,74,95,7
Innskuddsvekst i %4,90,710,83,51,1
* Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et daglig gjennomsnitt av konsernets totale eiendeler gjennom året.
Nøkkeltall     
 20182017201620152014
Egenkapitalforrentning 1)10,610,411,610,714,0
Kostnader i prosent av inntekter42,344,043,043,040,1
Tap i % av utlån 1.10,030,020,040,100,05
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,620,571,120,470,80
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,460,400,980,320,51
Innskuddsdekning i %57,057,761,857,358,1
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)15815991123127
Ansvarlig kapital i % 2)19,618,418,618,115,8
Kjernekapital i % 2)17,616,817,016,614,4
Ren kjernekapital i % 2)16,015,014,614,112,0
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,18,28,58,07,9
Årsverk361359378388383
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)29,8027,7028,8025,2531,20
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)28,3527,0029,8525,7029,10
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)15,5014,0014,0011,5013,50
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,649,6
Kurs på Oslo Børs283262254188216
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern)0,930,910,930,730,89
1) Beregnet med utgangspunkt i andel av resultatet som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.