Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 441986354 2 3461251 09251487
Endring egne egenkapitalbevis-3-21 -2    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Egenkapital før årets resultatdisponering5 5029843553492 3441251 09251202
Tilført grunnfondet130   130    
Tilført utjevningsfondet128     128  
Tilført fondsobligasjonseiere6       6
Tilført annen egenkapital14       14
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret55700013001280299
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg27      27 
Estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner3   2 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat18000-40-5270
Totalresultat for regnskapsåret575000126012327299
Egenkapital pr 31.12.17 (note 30 og 31)6 0789843553492 4701251 21678501
         
          
KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)5 11297635402 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110  7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114       -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115       -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 90498635402 19012593982229
Tilført grunnfondet159   159    
Tilført utjevningsfondet156     156  
Tilført annen egenkapital-21       -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret57400015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-31      -31 
Estimatavvik pensjoner-8   -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2   1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-37000-30-3-310
Totalresultat for regnskapsåret5370001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 44198635402 3461251 09251487
          
          
MORBANK 31.12.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 23498635402 3461251 09251279
Endring egne egenkapitalbevis-3-21 -2    
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-6       -6
Egenkapital før årets resultatdisponering5 2959843553492 3441251 09251-6
Tilført grunnfondet130   130    
Tilført utjevningsfondet128     128  
Tilført fondsobligasjonseiere6       6
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret54400013001280285
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg27      27 
Estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner3   2 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat18000-40-5270
Totalresultat for regnskapsåret562000126012327285
Egenkapital pr 31.12.17 (note 30 og 31)5 8579843553492 4701251 21678280
          
          
          
MORBANK 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)4 88497635402 18312593582229
Endring egne egenkapitalbevis2110  7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114       -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115       -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 67698635402 190125939820
Tilført grunnfondet159   159    
Tilført utjevningsfondet156     156  
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret59500015901560279
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-31      -31 
Estimatavvik pensjoner-8   -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2   1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-37000-30-3-310
Totalresultat for regnskapsåret5580001560153-31279
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 23498635402 3461251 09251279