Trond Lars Nydal

Administrerende direktør

En tilpasningsdyktig organisasjon

Vi legger bak oss et år med et sterkt resultat, og tar fatt på 2018 med et solid økonomisk fundament, en fremtidsrettet organisering – og ikke minst medarbeidere som viser sterk evne og vilje til å videreutvikle banken til det beste for kundene og regionen vår.

I en tid med endrede bankvaner, nye aktører i konkurransebildet og en teknologisk utvikling som fosser frem, er det viktigere enn noen gang at vi kan tilby relevante tjenester, skreddersydd rådgivning og korte beslutningsveier. Når jeg oppsummerer året som har gått, er det gledelig å kunne slå fast at vi holder stø kurs. 

Sparebanken Møre opererer i et område som har kultur for å skape noe. Vårt mål er å være både pådriver og deltaker i denne kulturen, slik at vi kan videreutvikle og styrke både banken og samfunnet rundt oss. Fjoråret inneholdt flere eksempler på det. 

Verdifulle samarbeid
I februar kunne vi annonsere at Sparebanken Møre var en av totalt 106 andre norske banker som inngikk samarbeid om å videreutvikle Vipps. I løpet av året kom flere banker til, og sammen har vi utviklet et sterkt fintec-miljø med betydelig kompetanse innen betaling, identifisering og utvikling. Samarbeidet gir oss inspirerende impulser og nyttig kunnskap, samtidig som det gir kundene våre tilgang til enkle og gode løsninger. 

Sommeren 2017 inngikk vi et samarbeid med NTNU om å etablere en innovasjonslab ved NTNU i Ålesund. Laben skal være utgangspunkt for forskning på områder i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi, og er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom akademia og næringsliv. Det bidrar til kunnskap som både vi og andre deler av næringslivet trenger, det styrker det akademiske miljøet i Møre og Romsdal – og det vil utvilsomt bidra til spennende synergier som kan skape verdier til regionen vår. 

NæringsTEFT er et tredje eksempel på et konsept som har gitt positive ringvirkninger, både for banken – og ikke minst for mylderet av idéer som finnes i fylket vårt. Nær 200 gründere meldte seg da vi åpnet for at 50 deltakere skulle få ta del i en kompetansereise på veien mot førstepremien på 1 million kroner. Konkurransen har gitt banken verdifull kunnskap om en viktig kundegruppe, samtidig som vi har vært viktige bidragsytere i arbeidet med å konkretisere og realisere ideer som kan skape verdier til fylket vårt. Dette er et arbeid som har vært svært meningsfylt. 

Fremtidsrettet organisering
Da høsten kom, kunne vi melde om et oppdatert organisasjonskart med blant annet to nye enheter; Organisasjonsutvikling og Kundeopplevelse. En riktig og god kompetansesammensetning er avgjørende for bankens videre positive utvikling. Samtidig må vi ha evne til å omsette kompetansen til handlinger som skaper gode opplevelser og høy verdi for kundene våre.

Nå er en god og fremtidsrettet struktur på plass, og vi skal i enda større grad spille hverandre gode ved å legge til rette for samarbeid, idéutveksling og kompetanseoverføring på tvers av kontor og forretningsområder i banken. Det ligger sterk konkurransekraft i godt teamarbeid.

Nærhet til kundene
Som regional sparebank, er vi tett knyttet til kundene våre. Vi gleder oss over medgang, og vi stiller opp og støtter i motgang. 2017 var et utfordrende år for de oljerelaterte næringene. Særlig fikk strukturendringene i offshorenæringen konsekvenser for både virksomheter, mennesker og lokalsamfunn. I denne perioden har vi fått stadige bekreftelser på at næringslivet rundt oss setter pris på den lokale tilstedeværelsen vår – og ikke minst arbeidsmåten vår, med nærhet, relasjoner og lokalkunnskap som viktige styringsverktøy.

Vi går inn i 2018 med gode utsikter for Møre og Romsdal. Produksjonen er høy i de fleste bransjer, nedgangen i oljerelaterte næringer er i ferd med å snu og det er høy aktivitet i offentlig sektor. Når vi i tillegg har et omstillingsdyktig og fremoverlent lokalt næringsliv, er det grunn til optimisme for tiden som kommer. 

Tydelige spor
Når omgivelsene endrer seg, må også vi endre oss. Vi har tatt mange grep, men må forberede oss på flere i tiden som kommer. Da er det godt å være trygg på at vi har en omstillingsdyktig organisasjon, som er i stand til både å skape og gripe nye muligheter.

I 2018 er det 175 år siden vi åpnet dørene til det første lokale bankkontoret vårt. Vi har drevet bank i generasjoner, og vi er godt rustet til å sette tydelige spor etter oss også fremover. 


Trond Lars Nydal
Adm. direktør