Hovedtall konsern

Resultat          
 20172016201520142013
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter1 1001,721 0821,791 0981,891 0932,011 0422,00
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1940,301820,301930,331800,331740,34
Netto avkastning på finansielle investeringer480,08990,16120,021350,25280,05
Sum inntekter1 3422,101 3632,251 3032,241 4082,591 2442,39
Sum driftskostnader5900,925860,975610,965641,045691,09
Resultat før tap7521,187771,287421,288441,556751,30
Tap på utlån, garantier m.v130,02220,04500,09220,04540,10
Resultat før skatt7391,167551,246921,198221,516211,20
Skattekostnad1820,281810,301890,321990,361710,33
Resultat for regnskapsåret5570,885740,945030,876231,154500,87
Balanse     
Mill. kroner20172016201520142013
Forvaltningskapital66 49161 59360 12056 30554 627
Gjennomsnittlig forvaltningskapital64 00060 52558 11354 45552 104
Utlån til kunder56 86752 69151 28648 88446 241
Brutto utlån til personkunder39 81737 13334 82232 24530 454
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor17 16815 73416 52616 81715 974
Innskudd fra kunder32 80332 56229 38928 38928 068
Innskudd fra personkunder19 68818 67517 82917 02415 999
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 10113 87711 55011 35812 057
Utlånsvekst i %7,92,74,95,76,2
Innskuddsvekst i %0,710,83,51,13,6
Nøkkeltall     
 20172016201520142013
Egenkapitalforrentning 1)10,411,610,714,011,6
Kostnader i prosent av inntekter44,043,043,040,145,7
Tap i % av utlån 1.10,020,040,100,050,12
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,571,120,470,801,16
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,400,980,320,510,80
Innskuddsdekning i %57,761,857,358,160,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)15991123127 
Ansvarlig kapital i % 2)18,418,618,115,817,0
Kjernekapital i % 2)16,817,016,614,415,5
Ren kjernekapital i % 2)15,014,614,112,012,5
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,28,58,07,9 
Årsverk359378388383391
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 3)27,7028,8025,2531,2021,65
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 3)27,0029,8525,7029,1018,45
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)14,0014,0011,5013,508,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,649,647,7
Kurs på Oslo Børs262254188216198
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern)0,910,930,730,890,88
1) Beregnet med utgangspunkt i andel av resultatet som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.
3) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av årets resultat som tilfaller egenkapitaleierne.