Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)5 1129763542 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110 7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 9049863542 19012593982229
Tilført grunnfondet159  159    
Tilført utjevningsfondet156    156  
Tilført annen egenkapital-21      -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret5740015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-31     -31 
Estimatavvik pensjoner-8  -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2  1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-3700-30-3-310
Totalresultat for perioden537001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 4419863542 3461251 09251487
        
         
KONSERN 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 5739763542 04612580034238
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Tilført annen egenkapital-9      -9
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5030014201400220
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54000137013548220
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)5 1129763542 18312593582457
         
         
MORBANK 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)4 8849763542 18312593582229
Endring egne egenkapitalbevis2110 7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114      -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115      -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 6769863542 190125939820
Tilført grunnfondet159  159    
Tilført utjevningsfondet156    156  
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138      138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141      141
Resultat for regnskapsåret5950015901560279
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-31     -31 
Estimatavvik pensjoner-8  -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2  1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-3700-30-3-310
Totalresultat for perioden558001560153-31279
Egenkapital pr 31.12.16 (note 30 og 31)5 2349863542 3461251 09251279
         
         
         
MORBANK 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 6089783532 04812579934269
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 3379763542 046125800340
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5120014201400229
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54900137013548229
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)4 8849763542 18312593582229