Styret

Leif-Arne Langøy

Styreleder (105.500)

Se CV

Roy Reite

Styrets nestleder (1.922)

Se CV

Elisabeth Maråk Støle

Styremedlem (180)

Se CV

Ragna Brenne Bjerkeset

Styremedlem (950)

Se CV

Henrik Grung

Styremedlem (0)

Se CV

Ann Magritt B. Vikebakk

Styremedlem (6.805)

Se CV

Helge Karsten Knudsen

Styremedlem (1.144)

Se CV

Turid H. Sylte

Styremedlem (694)

Se CV
* Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egenkapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i. (Vphl § 2 -5 nr. 1, 2 og 4).