Ledergruppe

Administrerende direktørs ledergruppe er sammensatt av lederne for seksjoner, næringslivsenhetene og divisjon personmarked.

Olav Arne Fiskerstrand

60 år (12.930)

Se CV

Erik Røkke

47 år (5.250)

Se CV

Idar Vattøy

57 år (3.943)

Se CV

Kjell Jan Brudevoll

62 år (2.226)

Se CV

Kolbjørn Heggdal

52 år (1.816)

Se CV

Perdy Karin Lunde

59 år (3.473)

Se CV

Runar Sandanger

58 år (3.000)

Se CV

Terje Krøvel

57 år (3.762)

Se CV

Trond Lars Nydal

46 år (4.885)

Se CV

Tone Skotheim Gjerdsbakk

34 år (2.071)

Se CV
* Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egenkapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i. (Vphl § 2 -5 nr. 1, 2 og 4).