Hovedtall konsern

Resultat          
 20162015201420132012
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter1 0821,791 0981,891 0932,011 0422,009361,93
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1820,301930,331800,331740,341800,37
Netto avkastning på finansielle investeringer990,16120,021350,25280,051100,23
Sum inntekter1 3632,251 3032,241 4082,591 2442,391 2262,53
Sum driftskostnader5860,975610,965641,045691,096051,24
Planendring pensjon        -166-0,34
Resultat før tap7771,287421,288441,556751,307871,63
Tap på utlån, garantier m.v220,04500,09220,04540,10470,10
Resultat før skatt7551,246921,198221,516211,207401,53
Skattekostnad1810,301890,321990,361710,332100,43
Resultat for regnskapsåret5740,945030,876231,154500,875301,10
Balanse     
Mill. kroner20162015201420132012
Forvaltningskapital61 59360 12056 30554 62751 632
Gjennomsnittlig forvaltningskapital60 52558 11354 45552 10448 530
Utlån til kunder52 69151 28648 88446 24143 434
Brutto utlån til personkunder37 13334 82232 24530 45427 650
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor15 73416 52616 81715 97416 090
Innskudd fra kunder32 56229 38928 38928 06827 081
Innskudd fra personkunder18 67517 82917 02415 99915 221
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor13 87711 55011 35812 05711 860
Utlånsvekst i %2,74,95,76,27,8
Innskuddsvekst i %10,83,51,13,66,9
Nøkkeltall     
 20162015201420132012
Egenkapitalforrentning11,610,714,011,616,3
Kostnader i prosent av inntekter43,043,040,145,735,4
Tap i % av utlån 1.10,040,100,050,120,12
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)1,160,470,801,161,34
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)1,010,320,510,800,96
Innskuddsdekning i %61,857,358,160,862,3
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)91,0123,0127,0  
Ansvarlig kapital i % 1 )18,618,115,817,014,6
Kjernekapital i % 1)17,016,614,415,513,7
Ren kjernekapital i % 1)14,614,112,012,510,6
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,58,07,9  
Årsverk378388383391410
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner)28,8025,2531,2021,6531,05
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner)29,8525,7029,1018,4527,75
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)14,0011,5013,508,0012,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,649,647,746,0
Kurs på Oslo Børs254188216198160
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern)0,940,740,890,890,73
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.