Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 8459783532 04812579934507
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 5739763542 04612580034238
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Tilført annen egenkapital-9      -9
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5030014201400220
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54000137013548220
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)5 1129763542 18312593582457
        
         
KONSERN 31.12.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30 og 31)4 4919853531 93512568447362
Endring egne egenkapitalbevis-14-7 -6 -1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79      -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87      -87
Egenkapital før årets resultatdisponering4 3119783531 92912568347196
Tilført grunnfondet157  157    
Tilført utjevningsfondet154    154  
Tilført annen egenkapital42      42
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne133      133
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet136      136
Resultat for regnskapsåret6230015701540311
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-13     -13 
Estimatavvik pensjoner-102  -52 -51  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner27  14 13  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-8800-380-38-130
Totalresultat for perioden535001190116-13311
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 8459783532 04812579934507
         
         
MORBANK 31.12.2015Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 6089783532 04812579934269
Endring egne egenkapitalbevis-2-21-2 1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-136      -136
Egenkapital før årets resultatdisponering4 3379763542 046125800340
Tilført grunnfondet142  142    
Tilført utjevningsfondet140    140  
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne114      114
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet115      115
Resultat for regnskapsåret5120014201400229
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg48     48 
Estimatavvik pensjoner-9  -5 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-2  -1 -1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat3700-60-5480
Totalresultat for perioden54900137013548229
Egenkapital pr 31.12.15 (note 30 og 31)4 8849763542 18312593582229
         
         
         
MORBANK 31.12.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30 og 31)4 2959853531 93512568447166
Endring egne egenkapitalbevis-14-7 -6 -1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79      -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87      -87
Egenkapital før årets resultatdisponering4 1159783531 929125683470
Tilført grunnfondet157  157    
Tilført utjevningsfondet154    154  
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne133      133
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet136      136
Resultat for regnskapsåret5810015701540269
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-13     -13 
Estimatavvik pensjoner-102  -52 -51  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner27  14 13  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-8800-380-38-130
Totalresultat for perioden493001190116-13269
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 6089783532 04812579934269