Styret

Leif-Arne Langøy

Styreleder (105 500)

Se CV

Roy Reite

Styrets nestleder (1 922)

Se CV

Rita Christine Sævik

Styremedlem (0)

Se CV

Helge Karsten Knudsen

Styremedlem (1 044)

Se CV

Ragna Brenne Bjerkeset

Styremedlem (950)

Se CV

Ann Magritt B. Vikebakk

Styremedlem (133)

Se CV

Henrik Grung

Styremedlem (0)

Se CV
* Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egenkapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i.