Olav Arne Fiskerstrand

administrerende direktør

Endringstakt i nytt gir

Hjulene i finansnæringen har aldri rullet raskere, konkurransen om bankkundene er strammet kraftig til og vi opplever usikkerhet i norsk økonomi. Likevel kan vi se oss tilbake med stolthet, og rette blikket fremover med optimisme.
I 2015 bikket Sparebanken Møre for første gang i historien over 50 mrd. kroner i utlån. Vi har fått mange nye kunder, og vi har spilt en viktig rolle i utvikling av næringsliv, lokalsamfunn og regionens vekstkraft gjennom et betydelig utbytte til samfunnet. Vi har mye å være stolte av.
 
Lokalkunnskap gir trygghet
Som største bank i Møre og Romsdal, lever vi i symbiose med samfunnet rundt oss. Det er liten tvil om at næringslivet i fylket var preget av økt usikkerhet og større kostnadsfokus i fjor. Men mens oljerelaterte næringer ble negativt påvirket av fallende oljeinvesteringer, opplevde flere næringer i vårt område også tiltakende aktivitet grunnet svak kronekurs og et vedvarende lavt rentenivå. Pilene pekte oppover for både fiskeri, reiseliv og handel i 2015. Til tross for utfordringene i norsk økonomi, hadde vi svært lave tap og et rekordlavt mislighold i fjor.
 
For oss i Sparebanken Møre har lokalkunnskap alltid vært en viktig del av livsnerven vår. Kjennskap og kunnskap om kunder, bransjer og lokalsamfunn har helt siden starten vært en dypt forankret del av virksomheten vår. Gjennom våre 30 kontor og nær 400 rådgivere og bransjespesialister, har vi opparbeidet oss en lokalkunnskap som gir både kundene og oss en viktig trygghet, både i gode og mer utfordrende tider.
 
Personlig kontakt
Fjorårets Dagligbankundersøkelse fra Finans Norge viser at rådgivning i bankkontor øker. Selv om både banknæringen og samfunnet for øvrig preges av automatisering og digitalisering, var dette ikke overraskende tall for oss. Vi erfarer hver dag at kundene setter stor pris på god personlig rådgivning, særlig i spørsmål knyttet til sparing og plassering.
 
I tillegg til å være best på personlig service, skal vi også være gode på digitale løsninger. I fjor gjorde vi flere grep for å legge til rette for at kundene våre skal kunne benytte enda flere av bankens tjenester når det passer dem. Vi lanserte ny nettbank og nye nettsider, med mulighet for både elektronisk søknad og signering av lånepapirer, kommunikasjon med kundeservice gjennom chat og sikker e-post.
 
Den digitale revolusjonen vil utvilsomt fortsette med fullt driv fremover, og vi må hele tiden tilpasse oss. Samtidig er vår strategi tydelig på at hverken maskiner eller nye plattformer erstatter det som er og blir vår viktigste ressurs fremover, nemlig medarbeiderne våre.
Best på kompetanse
Med en stadig tøffere konkurransesituasjon og en teknologiutvikling med full gass, er arbeidet med ressursutvikling viktigere enn noen gang.
 
Sparebanken Møre har tradisjon for å involvere alle ansatte i strategiarbeidet, hvert eneste år. Vi legger ned en betydelig innsats for å sikre at hver enkelt medarbeider har et eierskap til både mål, verdigrunnlag og felles arbeidsmåter. Jovisst er det tidkrevende – men jeg har aldri vært i tvil om at nettopp dette har vært en sentral suksessfaktor for de gode resultatene vi har skapt over tid. En god strategi er verdiløs om den ikke operasjonaliseres av dyktige ansatte.
 
Vi har også satset målrettet for å styrke kvaliteten på den finansielle rådgivningen. I tillegg til å praktisere kravet fra myndighetene om nasjonal autorisasjon av alle i kundeposisjon innen personmarkedet, har banken innført samme praksis for næringslivsområdet. Ved utgangen av 2015 var antall autoriserte rådgivere ca. 250. Så godt som alle lederne har også gjennomført sensorutdanningen til AFR, noe som gir god trening i å veilede og gi tilbakemeldinger. Målet vårt er at alle som er i kundekontakt skal autoriseres.
 
Organisasjon med endringsvilje
Bankens visjon har vært den samme i mange år – Sparebanken Møre skal være nr. 1 bank i Møre og Romsdal. Men selv om målsettingen har vært den samme, har organisasjonen tilpasset seg kontinuerlig i hele perioden. En suksessoppskrift er ikke statisk. Suksessen ligger i vår evne og vilje til endring. Kundene har nye behov, vi har nye virkemidler og myndighetene har endret rammebetingelsene. Det krever finjustering av kurs, tilpassede arbeidsmåter og gode handlingsplaner.
 
Vi vet at endringene vil fortsette å strømme over oss i et forrykende tempo. Vi vet også at vi må møte dem med kontinuerlig kompetanseutvikling. Det er utvilsomt vår viktigste investering for fremtiden.
 
Olav Arne Fiskerstrand
administrerende direktør