Hovedtall Konsern

Resultat          
 20152014201320122011
 MNOK%MNOK%MNOK%MNOK%MNOK%
Netto renteinntekter1 0981,891 0932,011 0422,009361,939091,96
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1930,331800,331740,341800,371710,37
Netto avkastning på finansielle investeringer120,021350,25280,051100,23430,09
Sum inntekter1 3032,241 4082,591 2442,391 2262,531 1232,42
Sum driftskostnader5610,965641,045691,096051,245591,19
Planendring pensjon      -166-0,34  
Resultat før tap7421,288441,556751,307871,635641,23
Tap på utlån, garantier m.v500,09220,04540,10470,10400,09
Resultat før skatt6921,198221,516211,207401,535241,14
Skattekostnad1890,321990,361710,332100,431450,31
Resultat for regnskapsåret5030,876231,154500,875301,103790,83
Balanse     
MNOK20152014201320122011
Forvaltningskapital60 12056 30554 62751 63248 468
Gjennomsnittlig forvaltningskapital58 11354 45552 10448 53046 375
Utlån til kunder51 28648 88446 24143 43440 305
Brutto utlån til personkunder34 82232 24530 45427 65025 295
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor16 70616 81715 97416 09015 406
Innskudd fra kunder29 38928 38928 06827 08125 325
Innskudd fra personkunder17 81517 02415 99915 22114 307
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor11 56611 35812 05711 86011 018
Utlånsvekst i %4,95,76,27,87,0
Innskuddsvekst i %3,51,13,66,93,2
Nøkkeltall     
 20152014201320122011
Egenkapitalforrentning10,714,011,616,312,2
Kostnader i prosent av inntekter43,040,145,735,449,5
Tap i % av utlån 1.10,100,050,120,120,11
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskrivninger)0,470,801,161,341,95
Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskrivninger)0,320,510,800,961,30
Innskuddsdekning i %57,358,160,862,362,8
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)123,0127,0   
Ansvarlig kapital18,115,817,014,613,6
Kjernekapital i % 1)16,614,415,513,712,0
Ren kjernekapital i % 1)14,112,012,510,610,4
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR)8,07,9   
Årsverk388383391410416
Egenkapitalbevis:     
Resultat per egenkapitalbevis (konsern) (kroner)25,2531,2021,6531,0522,10
Resultat per egenkapitalbevis (morbank) (kroner)25,7029,1018,4527,7523,27
Utbytte per egenkapitalbevis (kroner)11,5013,508,0012,008,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,649,647,746,046,0
Kurs på Oslo Børs188216198160178
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern)0,740,890,890,730,94
1) Beregnet etter IRB i Basel II inkl. overgangsregel i Basel I. IRB for massemarked f.o.m. 31.03.15 og IRB-grunnleggende for foretak f.o.m. 30.06.14.