Datterselskap

Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskaper. Dette er Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS. Sistnevnte er et eiendomsselskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer.


Møre Boligkreditt AS

Moderne hus og mann som går barbeint.

Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre. Selskapet har som formål å erverve lån med pant i bolig fra Sparebanken Møre og finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). OMF er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner. Møre Boligkreditt AS er Sparebanken Møres viktigste kilde til langsiktig markedsfinansiering, og har utstedt OMF både i norske og svenske kroner, samt i euro. OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS er notert på Oslo Børs og London Stock Exchange. Daglig leder er Ole Andre Kjerstad.

NØKKELTALL 2015 NOK mill
Netto utlån 16 907
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir (OMF) 15 711
Netto renteinntekter 273
Resultat etter skatt 176

 

Aaa-rating fra Moody's


Møre Eiendomsmegling AS

Ungt par som står på en altan og nyter utsikten.

Selskapet ble etablert i 1992 og kjøpt av Sparebanken Møre i 2005. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg av bolig, fritidseiendom, prosjektmegling og næringsmegling. De er blant de største og mest erfarne meglermiljøene i Møre og Romsdal og har 18 ansatte og kontor i Ålesund, Molde og Ørsta. Selskapet omsatte 413 eiendommer i 2015. Daglig leder er Mona Helen Sørensen.

NØKKELTALL 2015 NOK mill
Omsetning 20,0
Resultat etter skatt 0,5
Egenkapital 11,5

 Fornøyde kunder er den beste attesten vi kan få!