Egenkapitaloppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 31.12.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondFond for urealiserte gevinsterAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30 og 31)4 4919853531 935125684470362
Endring egne egenkapitalbevis-14-7 -6 -1   
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79       -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87       -87
Egenkapital før årets resultatdisponering4 3119783531 929125683470196
Tilført grunnfondet157  157     
Tilført utjevningsfondet154    154   
Tilført annen egenkapital42       42
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne133       133
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet136       136
Disponert resultat for regnskapsåret62300157015400311
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-13     -13  
Resultatført estimatavvik pensjoner-102  -52 -51   
Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner27  14 13   
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-8800-380-38-1300
Totalresultat for perioden535001190116-130311
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 8459783532 048125799340507
         
          
KONSERN 31.12.2013Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondFond for urealiserte gevinsterAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.123 7617751861 8350592401332
Endring egne egenkapitalbevis10531 1   
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-94       -94
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-110       -110
Emisjon369205164      
Gavefond *)125   125    
Egenkapital før årets resultatdisponering4 0619853531 836125593401128
Resultatført verdiendring verdipapirgjeld-1      -1 
Tilført grunnfondet113  113     
Tilført utjevningsfondet104    104   
Tilført annen egenkapital68       68
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne79       79
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet87       87
Disponert resultat for regnskapsåret4500011301040-1234
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg7     7  
Resultatført estimatavvik pensjoner-36  -19 -17   
Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner9  5 4   
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-2000-140-13700
Totalresultat for perioden43100990917-1234
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30og 31)4 4919853531 935125684470362
*) I henhold til vedtak i Forstanderskapet 4. juli 2013.     
          
          
MORBANK 31.12.2014Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondFond for urealiserte gevinsterAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30 og 31)4 2959853531 935125684470166
Endring egne egenkapitalbevis-14-7 -6 -1   
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-79       -79
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-87       -87
Egenkapital før årets resultatdisponering4 1159783531 9291256834700
Tilført grunnfondet157  157     
Tilført utjevningsfondet154    154   
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne133       133
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet136       136
Disponert resultat for regnskapsåret58100157015400269
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg-13     -13  
Resultatført estimatavvik pensjoner-102  -52 -51   
Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner27  14 13   
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-8800-380-38-1300
Totalresultat for perioden493001190116-130269
Egenkapital pr 31.12.14 (note 30 og 31)4 6089783532 048125799340269
         
          
          
MORBANK 31.12.2013Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver-kursGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondFond for urealiserte gevinsterAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.123 6337751861 8350592401204
Endring egne egenkapitalbevis10531 1   
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-94       -94
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-110       -110
Emisjon369205164      
Gavefond *)125   125    
Egenkapital før årets resultatdisponering3 9339853531 8361255934010
Resultatført verdiendring verdipapirgjeld-1      -1 
Tilført grunnfondet113  113     
Tilført utjevningsfondet104    104   
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne79       79
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet87       87
Disponert resultat for regnskapsåret3820011301040-1166
Verdiendring aksjeinvesteringer tilgjengelig for salg7     7  
Resultatført estimatavvik pensjoner-36  -19 -17   
Skatteeffekt av resultatførte estimatavvik pensjoner9  5 4   
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-2000-140-13700
Totalresultat for perioden36200990917-1166
Egenkapital pr 31.12.13 (note 30 og 31)4 2959853531 935125684470166
*) I henhold til vedtak i Forstanderskapet 4. juli 2013.