Styret

Leif Arne Langøy

Styreleder (105.500)

Se CV

Roy Reite

Styrets nestleder (1.922)

Se CV

Ragna Brenne Bjerkeset

Styremedlem (500)

Se CV

Henning Sundet

Styremedlem (0)

Se CV

Rita Christine Sævik

Styremedlem (0)

Se CV

Ann Magritt Bjåstad Vikebakk

Styremedlem (0)

Se CV

Helge Karsten Knudsen

Styremedlem (950)

Se CV
* Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egenkapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i.