Ledergruppe

Administrerende direktørs ledergruppe er sammensatt av lederne for seksjoner, næringslivsenhetene og divisjon personmarked.

Olav Arne Fiskerstrand

58 år (9.031)

Se CV

Erik Røkke

44 år (2.476)

Se CV

Idar Vattøy

55 år (2.624)

Se CV

Kjell Jan Brudevoll

60 år (1.481)

Se CV

Kolbjørn Heggdal

50 år (232)

Se CV

Perdy Karin Lunde

57 år (2.727)

Se CV

Runar Sandanger

56 år (2.090)

Se CV

Terje Krøvel

55 år (2.011)

Se CV

Trond Lars Nydal

45 år (3.312)

Se CV
* Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egenkapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i.