Datterselskap

Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselskaper. Dette er Møre Boligkreditt AS, Møre Eiendomsmegling AS og Sparebankeiendom AS. Sistnevnte er et eiendomsselskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer.


Møre Boligkreditt AS

Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre. Selskapet har som formål å erverve lån med pant i bolig fra Sparebanken Møre og finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). OMF er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner. Møre Boligkreditt AS er Sparebanken Møres viktigste kilde til langsiktig markedsfinansiering, og har utstedt OMF både i norske og svenske kroner, samt i euro. OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS er notert på Oslo Børs og London Stock Exchange. Daglig leder er Ole Andre Kjerstad.
 

NØKKELTALL 2014  NOK mill
Netto utlån til kunder   15 544
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (OMF)   14 023
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter        616
Resultat etter skatt        191

 

Aaa-rating fra Moody's


Møre Eiendomsmegling AS

Selskapet ble etablert i 1992 og kjøpt av Sparebanken Møre i 2005. Møre Eiendomsmegling AS tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg av bolig, fritidseiendom, prosjektmegling og næringsmegling. De er blant de største og mest erfarne meglermiljøene i Møre og Romsdal og har 19 ansatte og kontor i Ålesund, Molde og Ørsta. Selskapet omsetter omlag 450 eiendommer årlig. Daglig leder er Mona Helen Sørensen.
 

NØKKELTALL 2014 NOK mill
Omsetning       22,0
Resultat etter skatt        -0,8
Egenkapital        11,0

 

"Med et sterkt og kompetent team
skal vi ta markedsandeler"